La Friqueria

DISSENY

innovador responsiu
òptim a mida

PROGRAMACIÓ

WEB


Innovació

Dia a dia repassem les últimes novetats i intentem apendre tant com podem i així aprofitar-ho per als nous i antics projectes que ho requereixin.
Hem desenvolupat en un sensfí d'arquitectures i sistemes i n'hem creat de pròpis per tal de portar a terme exactament el que es necessita en cada moment, ja siguin webs senzilles, de caire clàssic o aplicacions web.

Als servidors usualment treballem en PHP, tot i que hem desenvolupat projectes amb altres sistemes com Python, node.js o fins i tot sistemes específics creats amb c++ per nosaltres mateixos.

Per a clients usualment crearem webs dinàmiques emprant els nostres propis frameworks, tanmateix tenim experiència amb altres sistemes, més clàssics com jQuery o Prototype, o sistemes més moderns basats en aprofitar CDNs per servir estàticament com són Angular, Aurelia, Polymer o una conjunció de tots ells.

Podem crear sistemes més clàssics o webs més modernes que requereixin d'elements com webGL, storage i offline, websockets, etc.
I en cas de que no fos suficient, també podem crear aplicacions natives per a ordinadors o android, les quals poden aprofitar un model client-servidor.

Usabilitat i accesibilitat

La web ens permet donar-nos a coneixer a una gran massa de gent. És important fer-ho no sols d'una forma única i atractiva, també cal preocupar-nos per les necessitas i requeriments d'aquells qui ens volen coneixer.

Per tant, és necessari crear sístemes de fàcil accés, que segueixin els estàndards d'accesibilitat actuals i permetin accedir al contingut fàcilment, tan si empren petits dispositius o pantalles de grans dimensions.

Per això creem sistemes responsius i adaptables a aquestes situacions, ja sigui adaptan el propi sistema o servint presentacions diferents.

text
🔍
_________..._ ......... ____
_________..._ ......... ____
_________..._ ......... ____
🔍
text
_..._.___
____.._._
_..._.___
____.._._

Màxim rendiment

Sempre procurem maximitzar les optimitzacions en els nostres productes, mitjançant un anàlisi exhaustiu de les necessitats de cada client, i creant algoritmes dissenyats especificament per cada cas.

D'aquesta forma podem maximitzar l'ús del maquinari resident, minimitzant costos de hardware i manteniment.

Ja sigui en aplicacions natives o en webs, intentem minimitzar l'ús dels recursos d'aplicacions clients, suavitzant i millorant la resposta del programa. Això resulta en webs i programes més responsius als usuaris finals, millorant l'experiència final i fins i tot reduint el consum energètic d'aquests dispositius.Qui som?

Gerard Beatobe

Dissenyador i Programador

Marc Adell

Músic i Programador